Tegemoetkoming lidgeld sportclub

/ oktober 21, 2015/ Algemeen

Om sport te promoten en toegankelijk te maken betalen verschillende mutualiteiten een gedeelte van het lidgeld terug van hun aangesloten leden.

Wie dus voor het zwemseizoen 2015-2016 het lidgeld betaalde bij MZV-A kan met één van bijgevoegde terugbetalingsformulieren een aanvraag indienen.

Hoe te werk gaan : Druk één van bijgevoegde documenten af (van uw mutualiteit), voorzie dit van een klever van de mutualiteit, vul uw persoonlijke gegevens in en bezorg het origineel aan onze penningmeester (Danny Breeur – trainer Masters) en na controle en invullen van het bedrag zal hij het document terugbezorgen zodat u dit kan indienen bij uw mutualiteit.
Gelieve één document in te vullen per aangesloten lid.

 

Sportvoordeel – Parthena

Sportvoordeel – OZ

Sportvoordeel – CM

Sportvoordeel – Liberale

Sportvoordeel – De Voorzorg

Share this Post