Zwemmen – Structuur – Zwemschool en vervolmaking

Zwemschool en vervolmaking

Inlichtingen zwemschool:
Adrienne Van Tongerloo 03/646.93.18 of info@mzva.be

Hoofddoelstellingen van de zwemschool

 1. Kinderen op een speelse manier leren zwemmen zodat ze zich op een veilige manier kunnen voortbewegen in het water.
 2. Kinderen op een speelse manier laten kennismaken met de zwemsport.
 3. Kinderen plezier laten beleven aan bewegen en sport in het algemeen en aan de watersport in het bijzonder.
 4. Een basis leggen voor een gezonde en langdurige zwembeleving.
 5. Talentdetectie op het gebied van zwemmen en waterpolo.

Meer informatie:

Zie:  Zwemmen => structuur =>overzicht

De kalender

 • Het zwemschool seizoen start in september en eindigt in juni, net zoals een schooljaar
 • Tijdens de schoolvakanties zullen er geen lessen zijn.
 • Met feestdagen en verlengde weekends gaan de lessen door indien het zwembad open is.
 • In september en in februari worden nieuwe zwemmers toegelaten in de zwemschool.
 • Hoofddoelstellingen van de zwemschool
  1. Kinderen op een speelse manier leren zwemmen zodat ze zich op een veilige manier kunnen voortbewegen in het water.
  2. Kinderen op een speelse manier laten kennismaken met de zwemsport.
  3. Kinderen plezier laten beleven aan bewegen en sport in het algemeen en aan de watersport in het bijzonder.
  4. Een basis leggen voor een gezonde en langdurige zwembeleving.
  5. Talentdetectie op het gebied van zwemmen en waterpolo.

   Algemene Zwemschool

   Om een vlotte doorstroming te verzekeren wordt de algemene zwemschool onderverdeeld in 5 groepen. We voorzien steeds voldoende ruimte zodat meerdere lesvormen mogelijk zijn. Elke groep wordt begeleid door verschillende lesgevers, zodat indien nodig differentiatie binnen één groep mogelijk is en kinderen af en toe ook één-op-één begeleiding kunnen krijgen.

   Groep 1

   Kinderen in Groep 1 zullen starten met de algemene watergewenning. Spelenderwijs leren ze verschillende vaardigheden zoals drijven, springen in het water en onder water gaan.

   Groep 2

   In groep 2 zullen de kinderen meer beginnen focussen op specifieke vaardigheden in het water, zoals pijlen in vormspanning en zich voortbewegen met de benen. 

   Groep 3

   Kinderen in groep 3 zullen in het diepe bad starten met het aanleren van de genormeerde zwemstijlen crawl en rug, al is dit nog wel een ruwe vorm. Ook wordt er een initiatie schoolslag gegeven.

   Groep 4

   In groep 4 zullen de zwemstijlen crawl en rug verder worden verfijnd. Verder wordt ook de volledige schoolslagbeweging aangeleerd en krijgen de kinderen een initiatie duiken. Aan het eind van groep 4 kunnen kinderen minimum 25 tot 50 meter zwemmen in verschillende zwemstijlen.
    Groep 5
   Groep 5 is bedoeld om de technische aspecten van het zwemmen verder uit te diepen, zowel in crawl, rugslag als schoolslag. Verder is er aandacht voor het aanleren van golving (vlinderslag), duiken en tuimelen. Deze laatste aspecten zijn noodzakelijk met het oog op doorstroming naar competitiezwemmen maar hebben ook zeker hun nut als het kind wilt verdergaan in waterpolo of recreatief zwemmen.

   De kalender

  • Het zwemschool seizoen start in september en eindigt in juni, net zoals een schooljaar
  • Tijdens de schoolvakanties zullen er geen lessen zijn.
  • Met feestdagen en verlengde weekends gaan de lessen door indien het zwembad open is.
  • In september en in februari worden nieuwe zwemmers toegelaten in de zwemschool.